FANDOM


AlgemeenHEADER AnnieGeeraertsTijd Anna Dierckx & Pierre Van den Bossche zijn de trotse ouders van Guido Van den Bossche, Rita Van den Bossche, Jan Van den Bossche & Marleen Van den Bossche. Dat is de verhaallijn van 'Familie'. Guido & Marleen, de oudste en de jongste, zijn inmiddels gestorven. Anna waakt over iedereen en doet er alles aan opdat haar familie niet uit elkaar zou groeien. Ze kan er dan ook niet tegen als men informatie voor haar achterhoudt. Ze beleeft alles mee vanop de eerste rij en eigent zich die plaats ook toe. Als ze iets pas later te weten komt, leest ze de betrokkenen flink de levieten. Anna reageert op alles zeer intens, of iets haar nu droef maakt, of kwaad. Anna’s reacties worden door de hele familie dan ook bang afgewacht. Ze neemt geen blad voor de mond. Zelfs Albert moet het vaak ontgelden. Ze heeft al veel aan 'zeggingskracht' over haar gezin moeten inboeten, maar ze blijft de moederkloek. Kinderen, kleinkinderen en inmiddels ook al achterkleinkinderen weten dat ze in geval van nood toch bij 'de bomma' terecht kunnen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.